עמוד:183

במעבד 8086 נקבע כברירת מחדל , כי אופרנדי היעד בפעולות כפל וחילוק יהיו AX ( או ( AL-1 AH ו ^ ס ( בהתאם לטיפוס האופרנדים שאנו מכפילים , ( ולכן בהוראות אלו אנו מציינים את אופרנד המקור בלבד , ואילו אופרנד היעד הוא "אופרנד מרומז" או "אופרנד במשתמע" ( implicit operand ) . כמובן שאם השתמשנו קודם לכן באוגרים אלו בהוראות אחרות , תכנם הקודם ימחק ועלינו לדאוג לשמור מידע זה לפני ביצוע הוראות כפל וחילוק . 5 . 5 . 1 הוראות כפל בניגוד לפעולות חיבור וחיסור add , sub הפועלות על מספרים מכוונים ומספרים בלתי מכוונים , בהוראות כפל ( וכן בחילוק ) ישנה הפרדה , ולכן קיימות שתי הוראות כפל ו א . כפל של מספרים בלתי מכוונים : ( multiplication ) MUL אופרנד מקור MUL ב . כפל של מספרים מכוונים _ , ה ( Integer MULtiplication ) 1 ^ אופרנד מקור IMUL אופרנד המקור מכיל את הכופל והוא יכול להיות מטיפוס בית ובמקרה כזה הנכפל הוא תמיד אוגר AL ויש לאתחלו לערך המתאים לפני ביצוע הוראת הכפל . התוצאה של פעולת הכפל נשמרת באתר AX ( שהוא מטיפוס מילה , ( כאשר באוגר AL נשמר הבית התחתון של התוצאה ובאוגר AH נשמר הבית העליון של התוצאה , כמתואר באיור [ 5 . 3 לדוגמה ; ax < -al ? cl = 0 B 52 h ; cl « - OAlh ; al « - 12 h mov cl , OAlh mov al , 12 h mul cl איור 5 . 3 כפל מספרים מטיפוס בית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר