עמוד:181

כאשר משתמשים בהוראה LOOP צריך קודם כל לאתחל את ערכו של CX למספר הפעמים הרצוי , ולכן לפני ביצוע הלולאה אתחלנו אותו ל . 10- שימו לב : תחילה מופחת הערך 1 מהאוגר CX ולאחר מכן ערכו מושווה לאפס . מאחר שלביצוע ההוראה LOOP המעבד משתמש באוגר , CX כדי לא לשבש את ביצוע הלולאה עלינו להימנע מלשנות את ערכו של אוגר CX בגוף הלולאה . לדוגמה , נוסיף בקטע התכנית המסכם את 10 המספרים החל מ , 1- הוראה המשימה את ערכו של : CX-n BX LOOP doLoop mov ex , bx add bx , ex doLoop : במקרה כזה , ערכו של CX יגדל בגוף הלולאה ( הוא יכיל סכום של ( BX + CX ובהוראת LOOP יקטן ב . 1- כדי לעקוב אחר ביצוע התכנית נרשום טבלת מעקב המתארת את מצב : CX - BX טבלה 5 . 10 טבלת מעקב אחר ביצוע הלולאה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר