עמוד:180

שאלה 5 . 20 א . כתבו תכנית המסכמת את כל המספרים האי-זוגיים החל מ1- כל עוד הסכום קטן מ . 100- ב . כתבו תכנית המסכמת את איברי הסדרה הבאה : . 13 , 10 , 7 , 4 , 1 האיבר האחרון אותו נחבר יהיה לא גדול מ . 50- ג . כתבו תכנית הסופרת את מספר האיברים בסדרת פיבונצי עד האיבר האחרון שאינו גדול מ . 100- ביצוע חוזר באורך מחושב מראש במעבד 8086 ישנן מספר הוראות לביצוע חוזר באורך מחושב מראש אותן נציג בסעיף זה . ההוראה LOOP ההוראה הפשוטה ביותר היא הוראת ronnnw LOOP שלה הוא ? label LOOP label בביצוע הוראה זו , המעבד משתמש באוגר CX כמונה המאותחל לערך כלשהו וכל עוד ערכו אינו 0 הוא חוזר על ביצוע גוף הלולאה . אם נניח כי האוגר CX מאותחל לערך כלשהו , נוכל לתאר את הפעולות שהמעבד מבצע באלגוריתם הבא : cx - ^ cx-1 אם CX * 0 קפוץ לביצוע ההוראה שהתווית label מוצמדת אליה דוגמה 5 . 12 לדוגמה , נכתוב קטע התכנית המחבר את 10 המספרים הראשונים בסדרה י ..., 3 , 2 , 1 אתחול משתנים ; אתחול מונה הלולאה mov ex , 10 ; CX <— 10 אתחול המסכם mov bx , 0 ; BX 0 0 : add bx , ex ; bx <—bx + ex doLoop כל עוד ביצוע לולאה לא הסתיים חזור ל- ; doLoop doLoop LOOP doLoop

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר