עמוד:178

; x > = 40 goto action 4 ; if 20 < = x < 40 goto action 3 ; if 10 < = x < 20 goto action 2 סיום תכנית ; ביצוע חוזר ( לולאות ) הוראות לביצוע חוזר מאפשרות לבצע קטע של התכנית מספר פעמים עד שמתקיים תנאי לסיום הלולאה . בסעיף זה נתאר מימוש בשפת אסמבלי של שני מבנים לביצוע חוזר ו ביצוע חוזר באורך מחושב מראש ביצוע חוזר בתנאי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר