עמוד:177

דוגמה 5 . 11 בדוגמה זו נכתוב תכנית בה נשתמש בהוראות הקפיצה המותנות למימוש מבנה מותנה רב-ברירה . ( case-of ) התכנית מממשת את הפונקציה המתוארת בטבלה הבאה ; נשתמש בתבנית של מבנה case לכתוב תכנית מתאימה ו הצהרה על משתנים ו אתחול מקטע הנתונים ; אם x < 10 קפוץ לתווית ; action 1 טבלה 5 . 8 תיאור פונקציה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר