עמוד:176

ד . האם קטע התכנית הבא מבצע את אותה הפעולה שמתבצעת בדוגמה ? 5 . 9 dec m dec m je continue cmp al , b mov al , a inc m continue : שאלה 5 . 18 כתבו קטע תכנית שממיין שלושה ערכים , x , y , z בסדר עולה כך ש : . x > y > z שאלה 5 . 19 במפעל לייצור פלסטיק קיימת מערכת אלקטרונית שתפקידה לבקר את פעולת התנורים שבהם מתיכים את הפלסטיק . לכל תנור מחוברים שני מדי טמפרטורה . מד טמפרטורה א' מודד טמפרטורה חיצונית ( במעטפת התנור ) ומד טמפרטורה ב' מודד טמפרטורה פנימית ( בגוף התנור . ( מערכת הבקרה נועדה לפיקוח על הפרשי הטמפרטורה בין גוף התנור לבין המעטפת שלו , כך שהטמפרטורה הנמדדת בגוף התנור תהיה תמיד גבוהה לפחות ב50- מעלות צלזיוס מן הטמפרטורה במעטפת התנור . אם הפרש הטמפרטורה בין גוף התנור לבין המעטפת שלו הוא 50 מעלות צלזיוס או פחות , יש להוציא אות להפעלת החימום ואות להפסקת הקירור , ואם ההפרש ביניהן גדול מ50- מעלות צלזיוס , יש להוציא אות המפסיק את פעולת החימום ואות המפעיל את פעולת הקירור . הניחו כי הטמפרטורה שמודד מד הטמפרטורה ב' תמיד גבוהה מהטמפרטורה שמודד מד הטמפרטורה א , ' וכי הטמפרטורות הנמדדות הן בטווח שבין 0 מעלות צלזיוס ל250- מעלות צלזיוס . כתבו קטע של תכנית המדמה את פעולת מערכת הבקרה . הניחו כי הטמפרטורה שנמדדת על-ידי מד הטמפרטורה אי נשמרת בזיכרון בתא בשם , Temp Out והטמפרטורה שנמדדת על-ידי מד הטמפרטורה בי נשמרת בזיכרון בתא בשם . Temp ln כמו כן , הניחו כי הערך הקבוע 00 מציין כי יש להפעיל את החימום ולהפסיק את את הקירור , ואילו הערך הקבוע FF מציין שיש להפסיק את החימום ולהפעיל את הקירור .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר