עמוד:173

במקרה כזה אנו לאחר ביצוע הוראת הקפיצה , JB next המשך ביצוע התכנית הוא מההוראה העוקבת ובסיום וערכו של AH יגדל ב . 2- ב . מקרה שני : נניח כי המספרים הם מכוונים ולכן 11111110 b -00000010 b < 0 DN נשנה את הוראת הקפיצה ובמקום JB next ונרשום הוראת קפיצה מותנית למספרים מכוונים , כלומר : JL next ביצוע התכנית יימשך מההוראה אליה מוצמדת התווית . next במקרה כזה ערכו של AH יגדל ב . 1- כמובן שאת אותו אלגוריתם ניתן לממש גם באמצעות הוראות הקפיצה המותנות שתיארנו בטבלה . 5 . 6 למשל נשתמש בדגל הסימן ובעזרתו נבדוק האם . AL - AH < 0 אבל כדי לשפר את קריאות התכנית אנו נעדיף להשתמש בהוראות שבהן השם המנמוני מצביע גם סוג הפעולה כמוצג בטבלה . 5 . 7 הוראה להשוואה ( compare ) CMP לעתים קרובות , יש צורך להשוות את תוכנם של משתנים בתכנית . אפשר לעשות השוואה כזו על-ידי הפחתה של משתנה אחד ממשתנה שני , באמצעות ההוראה . SUB ואולם הוראה זו משנה את תוכנו של אופרנד היעד , ולא תמיד שינוי כזה רצוי , משום שבדרך-כלל , בהשוואה , תוצאת החיסור אינה נדרשת . ההוראה CMP של ה8086- נועדה לערוך השוואה בין אופרנדים מבלי לשנות את תוכנם . כתוצאה מביצוע הוראה זו יעודכנו דגלי המצב , כפי שמתרחש בעקבות ההוראה . SUB מבנה הוראת CMP הוא : אופרנד מקור , אופרנד יעד CMP שמשמעותה הלוגית היא ו באיזה תחום נמצא ההפרש בין אופרנד המקור לאופרנד היעד ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר