עמוד:169

הוא חיובי או אפס , אז תוצאת החישוב היא (\ - 0 ) > 0 ולכן דגל הסימן הוא 0 XDN הוא שלילי אז תוצאת החישוב קטנה מאפס ( x - 0 ) < 0 ולכן דגל הסימן הוא 1 לאחר ביצוע פעולת החיסור נבדוק את מצב דגל הסימן באמצעות הוראת קפיצה מותנית ונפעל בהתאם . קיימות שתי הוראות קפיצה המותנות בדגל הסימן : JS בה הקפיצה להוראה אחרת מתבצעת כאשר דגל הסימן הוא , 1 והוראה JNS בה הקפיצה להוראה אחרת מתבצעת כאשר דגל הסימן הוא . 0 נכתוב שני קטעי הקוד מתאימים לחישוב הערך המוחלט של מספר מכוון . בקטע קוד מס . 1 נשתמש בהוראה JS ובקטע קוד השני נשתמש בהוראה . JNS ניתן לראות כי קטע קוד מס . 2 קצר יותר מקטע קוד מס . . 1 בקטע קוד מס . 2 המימוש של מבנה התנאי "אם ... אזי " ... המתואר באלגוריתם הבא , פשוט יותר ולכן הוא כולל רק הוראת קפיצה מותנית אחת . 1 אם . 2 ^^^^ 3 . on rwiirfr nN x > 0 שנה את הסימן של . 3 x המשך בתכנית לעומת זאת , קטע קוד 1 מממש את התנאי "אם ... אזי .. אחרת " ... בצורה מסורבלת יותר , כמתואר באלגוריתם הבא , ולכן הוא כולל שתי הוראות קפיצה : . 1 אם x < 0 אזי קפוץ להוראה מס . . 2 3 ( אחרת ) קפוץ להוראה מס . . 3 4 שנה את הסימן של A x המשך בתכנית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר