עמוד:162

ההוראה ( DECrement ) DEC מקטינה את ערך אופרנד היעד באחד אופרנד יעד dec ומשמעותה : - 1 אופרנד יעד 1- אופרנד יעד אופרנד היעד בהוראות אלו יכול להיות אוגר או תא בזיכרון כמוצג בטבלה . 5 . 5 ההוראות DEC ^ INC משפיעות על דגלי המצב ; AF-7 PF , OF , SF , ZF אך לא על דגל הנשא . CF הוראות אלו נכללות באוסף ההוראות של מעבד 8086 למרות שניתן לממשן באמצעות הוראות רגילות , למשל : add al , 1 1 sub al , הסיבה לכך היא שזמן הביצוע של ההוראות DEC-1 INC הוא קצר יותר מביצוע אותן הפעולות באמצעות , SUB-1 ADD ולכך יש חשיבות רבה בתוכניות שבהן עדכון מונה היא פעולה שכיחה ביותר בתכנות . בפרק הבא נתייחס ביתר פירוט לזמן ביצוע של הוראה , שהוא פרמטר חשוב ביותר המשפיע למשל על בחירת הוראות לכתיבת תכנית בשפת אסמבלי , או בפיתוח קומפיילר בו יש לתרגם הוראות בשפה עילית לשפת מכונה . ג . הוראה לחישוב המשלים לשתיים בשפת אסמבלי קיימת הוראה לחישוב המשלים לשתיים של מספר . ( NEGate ) neg 7 W ) 1 nn אופרנד יעד NEG טבלה 5 . 5 סוגי אופרנדים אפשרי בהוראות DEC-1 INC

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר