עמוד:160

א . חיבור וחיסור עם נשא במעבד 8086 יש הוראות נוספות לחיבור וחיסור עם נשא . הוראות אלו מאפשרות חישוב עס מספרים ארוכים . לדוגמה , כדי לחבר שני מספרים מטיפוס מילה כפולה , אנו יכולים להשתמש באוגרים מטיפוס מילה ולבצע את החיבור בשני שלבים , כאשר בכל פעם מחברים זוג מספרים מטיפוס מילה , תוך התחשבות בנשא שמועבר מחיבור זוג המילים הראשון לחיבור זוג המילים השני . לדוגמה , נשא 1 + 1234 + 5678 C 9 BA D 876 DBEF 2 EEE לביצוע פעולות מסוג זה קימות במעבד 8086 שתי הוראות . ? חיבור עם נשא ( ADd with Carry ) ADC אופרנד מקור , אופרנד יעד ADC שמשמעותה : + CF אופרנד המקור + אופרנד היעד <— אופרנד היעד הוראת חיסיר עם ליוה : ( SuBtract with Borrow ) SBB - אופרנדמקור , אופרנד יעד SBB שמשמעותה . - CF אופרנד המקור - אופרנד היעד <— אופרנד היעד בהוראות אלו צירופי האופרנדים האפשריים הם בדומה לצירופים האפשריים שהוצגו בטבלה , 5 . 3 כלומר : אופרנד המקור יכול להיות אוגר , משתנה בזיכרון או נתון מיידי , ואופרנד היעד יכול להיות אוגר או תא בזיכרון . ההוראות SBB- ; ADC משפיעות על כל דגלי המצב . AF-1 PF , OF , CF , SF , ZF ? נדגים את השימוש בהוראה לחיבור מספרים ארוכים מטיפוס מילה כפולה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר