עמוד:159

האם להשתמש בדגל הנשא או בדגל הגלישה ? בכל ביצוע הוראה המשפיעה על הדגלים , המעבד משנה באופן אוטומטי את מצבם בהתאם לתוצאה שהתקבלה , אבל את המשמעות להם מעניק המתכנת בשפת אסמבלי והוא מחליט כיצד להשתמש במידע זה . בדוגמה , 5 . 4 המחשבת את הפרש הטמפרטורות , לא התייחסנו לדגל הנשא , CF אך אם נבחן את ערכו נבחין כי בביצוע שתי פעולות החיסור שהצגנו , ערכו הוא . CF = 1 כלומר התוצאה גלשה מגודל של בית במקרה הראשון ומגודל של מילה במקרה השני . אולם המספרים בהם השתמשנו היו קטנים מ < 255- כיצד , אם כך , התרחשה גלישה ? אם נתייחס למספרים כאל מספרים בלתי מכוונים תוצאת החישוב היא : 41 h - B 5 h < 0 ולפי הכללים לעדכון דגל הנשא , כאשר התוצאה קטנה מ0- דגל הנשא הוא . 1 אבל מאחר שבדוגמה זו ייצגנו את הטמפרטורות כמספרים מכוונים , לא התענינו במצב דגל הנשא . לעומת זאת התייחסנו למצב דגל הגלישה משוס שהוא מצביע על חריגה מתחום המותר למספרים מכוונים בהם אנו משתמשים . ככלל במספרים בלתי מכוונים אנו מתייחסים למצב דגל הנשא ( CF ) ובמספרים מכוונים אנו מתייחסים למצב דגל הגלישה . ( OF ) שאלה 5 . 10 רשמו את מצב דגל הנשא ודגל הגלישה לאחר ביצוע כל הוראה מההוראות הבאות : add al , OFEh sub al , ODOh add al , 01 Oh mov al , 0 A 9 h 5 . 3 . 4 הוראות חיבור וחיסור נוספות בנוסף להוראות SUB-1 ADD קיימות הוראות נוספות ששייכות לקבוצת ההוראות האריתמטיות . נציג אותן בסעיף זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר