עמוד:158

נתאר דוגמה שבה החישוב משפיע על דגל הגלישה . דוגמה 5 . 4 במדידות טמפרטורה שהתבצעו ברוסיה , נמדדה בקיץ טמפרטורת שיא של 65 מעלות ואילו בחורף הטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדה הייתה 75 מעלות . יש לכתוב קטע של תכנית שיחשב את הפרש הטמפרטורות בין הקיץ לחורף . פתרון הגדרת נתונים winter DB - 75 d ; winter = 0 B 5 h summer DB 65 d ; summer 1118 הוראות לביצוע החישוב : sub al , winter ; al < -41 h-B 5 h = 8 Ch , OF = 1 , SF = 1 mov al , summer ; al <— 4 1 h דגל הסימן SF הוא 1 משום שהסיבית המשמעותית ביותר היא 1 ואילו דגל הגלישה OF מסמן שהתוצאה חרגה מתחום הערכים המכוונים שניתן לאחסן בבית אחד , ואכן ו 65 - ( 75 ) = 140 > 127 נרשום גרסה מתוקנת לקטע התכנית ובה נשנה את טיפוס המשתנים למילה . הגדרת נתונים : winter DD - 75 d ; winter = 0 FFB 5 h summer DD 65 d ; summer = 0041 h הוראות לביצוע החישוב : sub ax , winter ; ax < -0041 h - 0 FFB 5 h = 008 Ch , OF = 0 , SF = 0 mov ax , summer ; ax <— 004 1 h כעת , ערך התוצאה הוא 32767 > 140 ולכן דגל הגלישה OF "מורד , " דהיינו 1 שווה ל . 0-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר