עמוד:157

לאחר ביצוע ההוראה השנייה , גובה מפלס מי הכנרת הוא שלילי ולכן ערכו של דגל הסימן הוא . 1 אולם לאחר ביצוע ההוראה השלישית , תוצאת החישוב היא חיובית ולכן בסיום ערך דגל הסימן הוא . 0 שאלה 5 . 9 נשנה את ההוראה האחרונה בדוגמה ונרשום : n \ yn . SUB ax , redline את ערכו הסופי של האוגר ax ואת ערכם של דגל הנשא ודגל הסימן . ד . דגל הגלישה במספרים מכוונים OF תפקיד דגל הגלישה הוא להצביע על גלישה שהתרחשה כתוצאה מפעולה על מספרים מכוונים . דגל הנשא מתעדכן לפי האלגוריתם הבא ו אם ( תוצאת החישוב < מהמספר המכוון הגדול ביותר שניתן לאחסן באופרנד היעד ) או ( תוצאת החישוב > מהמספר המכוון הקטן ביותר שניתן לאחסן באופרנד היעד ) אזי OF = 1 אחרת OF = 0 בהתאם לאלגוריתם זה נוכל לרשום את שני הכללים הבאים י א . אם אופרנד היעד הוא מטיפוס בית , אזי גלישה תתרחש אם התוצאה גדולה מ + 127- או שהתוצאה קטנה מ.-128- ב . אם אופרנד היעד הוא מטיפוס מילה אזי גלישה תתרחש אם התוצאה גדולה מ + 32767- או שהתוצאה קטנה מ32768- טבלה 5 . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר