עמוד:155

ביצוע הוראת החיבור קובעת את ערך דגל הנשא ל1- כי 09 h - OFAh = 240 h < 0 זכרו כי ,-240 h מיוצג בשיטת המשלים לשתיים כ 00 ^ מ . ג . בדוגמה השלישית אין גלישה וערך דגל הנשא הוא 10 אם לאחר ההוראה האחרונה בדוגמה ב' נרשום את ההוראה sub ah , ah ; ah = Oh , CF = O , ZF = O התוצאה התאפסה ולכן היא בתחום ודגל הנשא הוא , 0 אבל דגל האפס נקבע ל . 1- בביצוע הוראה כלשהי המעבד מעדכן את כל אחד מהדגלים שמושפעים מביצוע הוראה זו . כל אחד מהדגלים המתאימים נבדק ובהתאם לאלגוריתם הפעולה שלו וסוג ההוראה מתעדכן מצבו , ולכן יתכן שבעקבות הוראה מסוימת ישתנה מצבם של מספר דגלים . שאלה 5 . 8 רשמו בכל הוראה את מצב דגל הנשא ודגל הסימן ו א- add cl , 1 mov 01 , 0 FEH ב . add bl , 2 mov bl , OFEh ג inc bl mov bl , OFFh ד . add dl , OFFh sub dl , dl ה . add bl , al sub bl , al mov bl , 10 mov lOh

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר