עמוד:154

שאלה 5 . 7 האם דגל האפס מורם רק בביצוע הוראת חיסור ? נמקו את תשובתכם ; אם תשובתכם חיובית - הסבירו מדוע , ואם לא - תנו דוגמה לביצוע הוראת add בה ZF יהיה . 1 ב . דגל הנשא CF - תפקיד דגל הנשא להצביע על גלישה שהתרחשה כתוצאה מפעולה עם מספרים בלתי מכוונים . בביצוע פעולה דגל הנשא מתעדכן לפי הכלל הבא 1 בהתאם לאלגוריתם זה נוכל לרשום את שני הכללים הבאים י א . אם אופרנד היעד הוא מטיפוס בית , אזי גלישה תתרחש אם התוצאה גדולה OFFh-n או שהתוצאה קטנה מאפס . ב . אם אופרנד היעד הוא מטיפוס מילה אזי גלישה תתרחש אם התוצאה גדולה OFFFFh-n או שהתוצאה קטנה מאפס . נתאר שלוש דוגמאות בהן נעקוב אחר ביצוע הוראות עם אופרנדים מטיפוס בית . [ ד וגמה ^ 2 א . בדוגמה הראשונה יש גלישה כי התוצאה גדולה מהערך המרבי בבית ' אין שינוי במצב add al , OFFh ; al = l , CF = 1 mov al , 2 ; al = 2 , CF בביצוע הוראת החיבור ערך דגל הנשא נקבע ל1- כי תוצאת החיבור גלשה , כלומר 2 + 0 FFh = 101 h > 0 FFh ב . בדוגמה השנייה נוצרת גלישה כי התוצאה היא מספר שלילי . ? אין שינוי במצב sub ah , OFAh ; ah = OFh , CF = 1 mov ah , 09 h ; ah = 09 h , CF

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר