עמוד:153

כפי שציינו , מביצוע הוראות SUB-1 ADD כ / ןשפעת קבוצת הדגלים שנקראת "דגלי המצב . '' תחילה נציג בקצרה את הדגלים והתנאים בהם מתרחש שינוי : א . דגל האפס ZF נקבע לערך 1 אם תוצאת החישוב היא . 0 ב . דגל הסימן SF נקבע לערך 1 אם בתוצאת החישוב הסיבית המשמעותית ביותר היא . 1 ג . דגל הנשא CF - נקבע לערך 1 כאשר תוצאת החישוב במספרים שלמים בלתי מכוונים גולשת מהתחום של אופרנד היעד . ד . דגל הגלישה , OF - נקבע לערך 1 כאשר תוצאת החישוב של מספרים שלמים מכוונים גולשת מהתחום של אופרנד היעד . ה . דגל נשא למחצה , AF - נקבע לערך 1 כאשר קיים נשא בין סיבית 3 לסיבית 4 והוא משמש בחישוב מספרים המיוצגים בקוד BCD בו בכל בית מאוחסנות שתי ספרות עשרוניות . ו . דגל זוגיות , PF - נקבע לערך 1 כאשר בבית התחתון מספר הסיביות שהן 1 הוא זוגי . הוא משתמש בתקשורת לבדיקה האם בית ששודר ממחשב למחשב התקבל בצורה תקינה . בספר זה נשתמש רק בארבעת הדגלים הראשונים ואת מנגנון פעולתם נתאר כאן בפירוט . א . דגל האפס vynwn ( ZF ) ZERO FLAG לזיהוי תוצאת חישוב שהיא . 0 בביצוע הוראה ערכו של דגל האפס מתעדכן על פי הכללים הבאים לדוגמה , sub al , al ; al = 0 , ZF = 1 כפי שנראה בהמשך דגל האפס שימושי מאד , למשל כדי לבדוק אם שני נתונים הס שווים או האם ערך של מונה הלולאה התאפס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר