עמוד:150

שאלה 5 . 4 רשמו הוראות לביצוע הפעולה הבאה . a <—2 b - ( 0 + 12 ) . השתמשו בנתונים שהוגדרו בבעיה לדוגמה . 5 . 3 . 2 השפעת טיפוס האופרנד על ביצוע הוראות SUB-1 ADD בתכנית שהצגנו בדוגמה 5 . 1 טפלנו במספרים קטנים והתוצאות של החישוב היו בתחום הערכים שבית יכול להכיל ( בין 0 ל . ( 255- אולם מה יקרה אם נשנה את הנתונים לערכים הבאים c = 78 d b = 201 d a = 172 d כשנריץ שוב את התכנית , נקבל כי הערך של a לאחר ביצוע הפעולה הראשונה a < - a + b-c = 39 1 אולם מחישוב מתמטי של הביטוי מתקבל ! 172 + 201-78 = 295 חשבו ; מה השתבש ? מאין נובעת הטעות בחישוב ? הטעות בחישוב נובעת מכך , שלא התחשבנו בתחום הערכים שניתן לאחסן בבית אחד שהוא בין 0 ל255- עשרוני . כדי להבין כיצד פועל המחשב במקרה זה נעקוב אחר ביצוע ההוראות הבאות : add al , b ; al < - al + b = ? mov al , a ; al <— OAch ונתאר את פעולת החיבור באיור : 5 . 1 איור 5 . 1 חיבור מספרים מטיפוס בית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר