עמוד:148

האלגוריתם המתאים לביצוע הפעולה b <—c- b + 20 הוא : <— c b- ^ al al ^ - al + 20 al « -al - b al ( בהתאם נרשום את הוראות האסמבלי הדרושות ; b <— 21 h ; al < - al + 14 h = ODh + 14 h = 21 h ; al ^ al-b = 24 h - 17 h = 0 Dh ; al- <— 24 h mov b , al add al , 20 sub al , b mov al , c ג . הפעולה השלישית . c « - 2 c בשפת אסמבלי קיימות מספר אפשרויות לביצוע כפל , אבל בדוגמה זו נשתמש בהוראת חיבור ונבצע את הפעולה : c <—c + c גם כאן נשתמש באוגר AL כאוגר עזר לביצוע האלגוריתם הבא ; al <— c c <— c + al 1 בהתאס נרשום את הוראות האסמבלי המתאימות ; c < - c + al = 24 h + 24 h = 48 h ; al * - 24 h ? לסיכום נכתוב את תכנית האסמבלי המלאה : mov al , c add c , al

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר