עמוד:147

כלומר עלינו לחשב ו מאחר שאין הוראת חיבור וחיסור שבה שני האופרנדיס הם תאי זיכרון , עלינו להשתמש באוגר עזר בו נאחסן את אחד הנתונים ואת הפעולה הדרושה נבצע בין תא בזיכרון ואתר העזר . לביצוע הוראות אריתמטיות אנו יכולים לבחור בכל אוגר מקבוצת האוגרים למטרות כלליות , אך נעדיף לבחור את האוגר AX הנקרא גם "צובר . " נזכור כי טיפוס האוגר צריך להתאים לטיפוס המשתנה ולכן לא נשתמש בכל 16 הסיביות של הצובר אלא נבחר באוגר AL מטיפוס בית . כעת אנו יכולים לרשום אלגוריתם מתאים לביצוע הפעולה : a <— a + b-c ובהתאם נרשום את הוראות האסמבלי הדרושות mov a , al ; a +- 19 h sub al , c ; al < e- al- c = 3 Dh - 24 h = 19 h add al , b ; al ^ al + b = 26 h + 17 h = 3 Dh mov al , a ; al < - 26 h כ . הפעולה השנייה : b <—c- b + 20 גם פעולה זו עלינו לפרק לשתי פעולות שכל אחת מבצעת פעולה אריתמטית אחת ן b + 20 כדי לבצע חיסור בין שני משתני זיכרון , נבחר שוב באוגר AL כאוגר עזר בו נאחסן תחילה את c ואחר נחסר ממנו את . b אנו יכולים להשתמש באוגר AL שוב מבלי לחשוש שנאבד את תוצאת החישוב של הפעולה הראשונה משום שבסיומה העתקנו אותה למשתנה . a

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר