עמוד:145

לדוגמה , ; ax <— ax + bx ; ax < - ax + 1234 add ax , 1234 add ax , bx ב . ההוראה ( SUBtract ) SUB ההוראה SUB מחסרת שני נתונים והיא נרשמת במבנה הבא אופרנד מקור , אופרנד יעד SUB ומשמעותה אופרנד מקור - אופרנד יעד <— אופרנד יעד לדוגמה , sub ex , dx ; CX <—CX - dx sub bx , 1234 ! bx ^ bx-1234 צירופי סוגי האופרנדים האפשריים בהוראות SUB-1 ADD מוצגים בטבלה . 5 . 3 נתאר את השימוש בהוראות חיבור וחיסור לכתיבת תכנית . טבלה 5 . 3 צירופי אופרנדים אפשריים בהוראות SUB-1 ADD

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר