עמוד:144

5 . 3 הוראות אריתמטיות - חיבור וחיסור בסעיף זה נתאר את מבנה ההוראות לחיבור וחיסור של מספרים שלמים בלתי מכוונים ועם מספרים שלמים מכוונים , נבחן את מגבלות הייצוג במחשב ונתאר את ההשפעה של ביצוע ההוראה על אוגר הדגלים . לקבוצת ההוראות האריתמטיות משתייכות גם ההוראות לכפל וחילוק , אותן נציג בסעיף . 5 . 5 במעבד 8086 קיימות מספר הוראות לביצוע פעולות חיבור וחיסור ואנו נתחיל בהצגת שתי הוראות לחיבור וחיסור שני אופרנדים . 5 . 3 . 1 ההוראות SUB-1 ADD א . ההוראה ADD ההוראה ADD מחברת שני נתונים והיא נרשמת במבנה הבא נ אופרנדמקור , אופרנד יעד ADD ומשמעותה אופרנד מקור + אופרנד יעד <— אופרנד יעד כאשר ערכו של כל משתנה מוחלף עם ערך המשתנה הסמוך לו " כלומר a מוחלף עם b , b מוחלף עם , c ו- c מוחלף עם . a בסיום התכנית ערכי המשתנים צריכים להיות ! c = 34 h b = 12 h a = 78 h האם ההוראות הבאות מבצעות את הנדרש ? אם לא , תקנו את התכנית כך שתשיג את מטרתה . xchg al , c xchg al , b mov al , a שאלה 5 . 3 רשמו הוראות להחלפה בין אוגר AX ואוגר BX ללא שימוש בהוראת . XCHG

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר