עמוד:143

לדוגמה : xchg al , bl ; al ^ 0 F 0 h , bl = 10 h mov bl , OFOh ; bl « - OFOh mov al , 10 h ; al « - 10 h הצירופים של אופרנד המקור ואופרנד היעד המותרים בהוראה זו מוצגים בטבלה . 5 . 2 שאלה 5 . 1 ציינו אילו מן ההוראות שלהלן תקינות ואילו אינן תקינות . א . mov bh , al ב . mov dh , ex ג . mov bh , bh ד . mov cl , 4 F 2 h ה . mov ex , 002 dh ו . xchg varl , var 2 שאלה 5 . 2 מטרת התכנית הבאה היא לבצע החלפה סיבובית בין שלושה משתנים המוגדרים במקטע הנתונים בצורה הבאה c db 78 h b db 34 h a db 12 h טבלה 5 . 2 צירופי אופרנדים אפשריים בהוראת XCHG

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר