עמוד:142

ההעתקה היא חוקית רק בין שני אופרנדים ( יעד ומקור ) שהם מאותו טיפוס ( בית , מילה וכדומה , ( ולכן ההוראה הבאה : mov ax , al היא שגויה . באופן דומה , העתקה מתא זיכרון מטיפוס בית לאוגר מטיפוס מילה , אסורה . צירופי האופרנדיס המותרים לשימוש בהוראה זו ודוגמאות מוצגים בטבלה . 5 . 1 שימו לב י כאשר אופרנד המקור הוא תא בזיכרון ניתן להעתיק אליו רק נתון מיידי או תוכן אוגר . כדי לבצע השמה של נתון מתא זיכרון אחד לתא זיכרון שני var 2 <— varl נרשום את שתי ההוראות ההבאות mov var 2 , ax ; var 2 <— ax mov ax , varl ; ax <— varl ככלל , אין הוראה בשפת אסמבלי בה קיים הצירוף בו שני האופרנדים , אופרנד המקור ואופרנד היעד , הם תאים בזיכרון . 5 . 2 . 2 ההוראה ( eXCHanGe ) XCHG הוראה נוספת השייכת לקבוצה זו היא ההוראה להחלפת תכנם של אופרנד המקור ואופרנד היעד : אופרנד מקור , אופרנד יעד XCHG הוראה זו מבצעת את החלפה בין תוכן אופרנד המקור לבין תוכן אופרנד היעד . טבלה 5 . 1 צירופי אופרנדים אפשריים בהוראת MOV

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר