עמוד:141

5 . 2 הוראות להעברת נתונים קבוצה זו כוללת הוראות להעברת נתונים בין שני אופרנדים אותם נכנה בשמות הבאים ) אופרנד מקור - המכיל את הנתון שיש להעביר . אופרנד יעד - המציין את המקום בו יאוחסן הנתון שהועבר . בסעיף זה נציג רק שתי הוראות מקבוצה זו ו הוראת MOV שהכרנו ואת ההוראה XCHG המחליפה בין ערכי שני אופרנדים . הוראות נוספות השייכות לקבוצה נציג בהמשך . 5 . 2 . 1 ההוראה ( MOVe ) MOV np > nvn MOV riN-iirin את תוכן המקור ליעד והיא נרשמת במבנה הבא ן אופרנד מקור , אופרנד יעד MOV ההוראה מבצעת את פעולת ההשמה הכתובה להלן בשפה עילית ו אופרנד מקור <— אופרנד יעד 5 . 1 מבוא לאחר שהכרנו את המודל התכנותי של המעבד 8086 נציג בפרק זה חלק מאוסף הוראות האסמבלי של מעבד זה . את אוסף הוראות האסמבלי ניתן לחלק לקבוצות על-פי סוג הפעולה שהן מבצעות . בפרק זה נתמקד בהוראות מקבוצות ההוראות הבאות : הוראות להעברת נתונים , הוראות אריתמטיות , הוראות לוגיות והוראות להעברת בקרה . לכל הוראה נציג את התחביר שלה ונתייחס לסוגי האופרנדים בהם ניתן להשתמש בה ולהשפעה של ביצוע ההוראה ( במידה שיש ) על אוגר הדגלים . בהוראות אלה נשתמש כדי להציג כיצד כותבים תכניות בשפת אסמבלי וכיצד מממשים תבניות תכנות שונות המוכרות לנו משפות עיליות , למשל : הוראות תנאי ולולאות . פרק 5 תכנות בסיסי בשפת אסמבלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר