עמוד:138

4 . 6 הצהרה טל קבועים - הנחיית אסמבלר EQUal ) EQU או ( EQUate כדי להגדיר קבוע נרשום את ההנחיה הזו : ערך EQU שם קבוע לדוגמה -.הצהרה על קבוע בשם MAX שערכו MAX EQU 5 ; 5 הצהרה על קבוע בשם TEMP שערכו TEMP EQU 2 * 3 ; 6 בדומה למשתנה , קבוע הוא שם לוגי של נתון כלשהו , אך לקבוע לא מוקצה מקום בזיכרון . בזמן תרגום התכנית לשפת מכונה , הקבוע מוחלף בנתון מספרי , אותו הוא מייצג ( בדומה למשתנה המוחלף בכתובת שהוקצתה לנתון שהמשתנה מייצג . ( נהוג לרשום את הגדרות הקבועים לפני קטע הנתונים , לדוגמה . STACK 100 h MODEL SMALL הגדרה של קבוע ; DATA MAX EQU 5 אתחול מערך שבו 5 איברים בגודל בית ; a DB 1 , 2 , 3 , 4 , 5 סכום איברי המערך sum db 0 ; שימוש בקבוע משפר גם את קריאות התכנית ו כך נוכל לתת לנתון מסוים שם לוגי שיתאר את משמעותו בתכנית . לאחר שהצהרנו על קבוע , MAX נוכל להשתמש בו כאופרנד בהוראות שונות ; לדוגמה add ah , MAX mov al , MAX

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר