עמוד:137

הוראה המעתיקה את תוכן המשתנה varl שהוא בגודל בית לאוגר al שגם הוא בגודל בי ת mov al , varl הוראה זו זהה להוראה הבאה mov al , 100011 אך התוכנית בצורה כזו הרבה פחות קריאה . הוראה המעתיקה תוכן המשתנה var 3 לאוגר . BX שימו לב , המשתנה var 3 הוא בגודל מילה וכך גס אוגר mov bx , var 3 BX הערך שנטען לאוגר הוא BX = 123411 : עד כה ראינו כיצד מייצגים מספרים שלמים ותווים , דבר המסביר כיצד מגדירים טיפוסים כמו integer או . char כדי לייצג משתנה בוליאני מספיקה סיבית אחד לציון 0 או , 1 בהתאמה לאמת ושקר , אולם יחידת המידע הקטנה ביותר , המועברת בין הזיכרון למעבד , היא בית אחד . לכן , ברוב השפות העיליות מוגדר משתנה בוליאני כטיפוס , BYTE לדוגמה ו boolean DBO אפשר לקבוע כי ערך הבית יוגדר כאמת ( true ) כאשר ערכו הוא 0 וכל ערך אחר ( גדול מאפס ) יוגדר כשקר . ( false ) כך זה , למשל , בשפת 0 ; בשפת פסקל ההגדרה שונה . במעבד , 8086 משתנה מטיפוס ממשי מטופל באמצעות תוכנה , כלומר , ניתן להגדיר מספר בן שני חלקים : שלם ושבר ולכתוב תכנית מתאימה שתטפל בערכים אלה . שאלה 4 . 10 בתכנית הוגדרו המשתנים האלה d DB 'H ' c DW lOOh b DD 1234 h a DB 10 h ציירו את מפת הזיכרון של מקטע הנתונים וחשבו את ההיסט של כל משתנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר