עמוד:136

כאשר אנו מציינים כתובת של משתנה שגודלו גדול מבית אחד , כלומר , מילה , מילה כפולה וכדומה , אנו מציינים את כתובת הבית הנמוך ביותר . לדוגמה ו כתובת משתנה prrtNn N 1 nvy im *^) 1002 h N > n var 3 . ( 1003 ho 1002 h D > N 1 n הכתובות 1008 h-1 1009 h הוקצו למשתנים . char 2-1 charl שימו לב , בזיכרון אוחסן np 65 h H 1 T 1 b D > NJ ^ n ASCII ^ 48 h ASCII T של התו . e כדי לפנות לנתון אנו יכולים לציין את שם המשתנה ו האסמבלר דואג להחליף את השם הסימבולי בכתובת המתאימה . לדוגמה : איור * . 7 הקצאת משתנים במקטע הנתונים DS

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר