עמוד:133

אפשר לרשום מספרים בשיטה העשרונית , הבינארית או ההקסאדצימלית . כדי להבדיל בין הייצוגים השונים , מוסיפים סימול מתאים בסוף המספר : הסימול d בסיום מספר מציין מספר עשרוני ו לדוגמה : . 23 d הסימול h בסיום מספר מציין מספר בשיטה הקסאדצימלית ! לדוגמה ו . 23 h הסימול b בסיום מספר מציין מספר בינארי ; לדוגמה : . 10001011 b שימו לב : במספרים המיוצגים בשיטה ההקסדיצמלית ומתחילים באחת מן האותיות , A - F יש להוסיף את הספרה 0 בתחילת המספר . כל עוד לא ציינו הנחיה מפורשת לשיטת הספירה , ברירת המחדל בתכניות היא שמספר ללא סימן מייצג מספר עשרוני . אפשר לרשום מספר עשרוני שלם שלילי , והוא ייוצג בשיטת המשלים לשתיים . לדוגמה , כדי להגדיר משתנה מטיפוס בית , בשם , & המאותחל למספר ,-10 נרשום : a DB I 0 d הערך שיאוחסן בתא הזיכרון שיוקצה למשתנה , יהיה F 6 h שהוא המשלים לשתיים של הערך .-10 המעבד 8086 אינו כולל הוראות בשפת אסמבלי לעיבוד מספרים שאינם שלמים , אולם במעבדים מתקדמים ממשפחה זו נכללות הוראות אסמבלי נוספות , המאפשרות לבצע חישובים עם מספרים שאינם שלמים . הדיון במספרים שאינם שלמים ועיבודם חורג מגבולות ספר זה . שאלה למחשבה : כיצד ניתן לבצע פעולות עם מספרים שאינם שלמים אם שפת המכונה לא כוללת הוראות לעיבוד מספרים שאינם שלמים ? כדי לאתחל משתנה לתו , נרשום את התו בין גרשיס יחידים או כפולים . לדוגמה , נגדיר משתנה בשם char המאותחל לתו : a " char DB "a המשתנה char הוא מטיפוס בית , ובו יאוחסן קוד ASCII של התו . a

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר