עמוד:132

השדה הראשון הוא שס המשתנה - אורכו עד 31 תווים , הוא מתחיל באות ויכול להכיל אותיות , מספרים ותווים מיוחדים , ' - ' , ' $ ' י @ י , . ' . ' , ' ? ' השדה השני מציין את טיפוס הנתונים - הוא מתחיל תמיד באות D ( המציינת קיצור של המילה , ( Define ואחריו רשומה אות נוספת , המציינת את הטיפוס , מתוך חמישה טיפוסי נתונים אפשריים : השדה השלישי מציין ערך תחילי , המושם במקום האחסון עם ההקצאה של הזיכרון . ניתן להגדיר משתנה ללא ערך תחילי על-ידי הסימול . ' ? ' לדוגמה נרשום שלוש הגדרות של משתנים א . משתנה בשם , stored מטיפוס , BYTE שערכו התחילי הוא קוד ASCII של התו y sorted DB 'y' 1 ב . משתנה בשם , response מטיפוס , BYTE שהוא ללא ערך תחילי response DB ? ג . משתנה בשם , value מטיפוס , WORD שערכו התחילי הוא המספר 25159 25159 value DW 25159 הנתונים שאפשר לאחסן בתא הם : מספר המייצג מספר שלם ללא סימן או מספר שלם עם סימן תו המיוצג בקוד ASCII

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר