עמוד:130

int 21 h mov ax , 4 C 00 h שורה מס 19 היא ההנחיה האחרונה בתכנית , והיא מציינת לאסמבלר את סוף התכנית ; המהדר לא יתייחס לכל ההוראות שיופיעו אחרי הנחיה זו . END start לסיכום נציג שלד של תכנית , שישמש אותנו לכתיבת תכניות י . DATA . STACK lOOh . MODEL SMALL הגדרת משתנים אתחול אוגר מקטע הנתונים ו הוראות התכנית הוראות ליציאה מהתכנית והעברת הבקרה למערכת ההפעלה END start int 21 h mov ax , 4 C 00 h ; הערות : האסמבלר אינו מבחין בין אותיות קטנות לגדולות . לצורך נוחות הקריאה נרשום באותיות גדולות את הנחיות האסמבלר ואת ההוראות בשפת אסמבלי . שמות האתרים , התוויות ושמות המשתנים יופיעו באותיות קטנות . בתכניות הכתובות בשפת אסמבלי ההערות הן חלק חשוב ביותר בתכנית , בעיקר משום שההוראות עצמן נרשמות בצורה סימבולית . שיטה נוספת לשיפור הקריאות היא הוספת שורות רווח בין קטעים שונים של התכנית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר