עמוד:129

שורה מס . 9 מתחילה בנקודה פסיק והיא שורה המכילה הערה . כמקובל גם בשפות עיליות , האסמבלר מתעלם מהערות והן נועדו לשפר את קריאות התכנית . שימו לב : הערה מתחילה בתו ';' אתחול מקטע הנתונים ; שתי הוראות הביצוע הראשונות רשומות בשורות 10 ו ; 11- תפקידן לאתחל את אוגר המקטע בכתובת הבסיס של מקטע הנתונים הוראה מס . 10 מעבירה לאוגר AX את מען תחילת מקטע הנתונים . הסימול @ DATA מסמן לאסמבלר את המען של מקטע הנתונים כפי שנקבע בזמן הרצת התכנית . במהלך פעולת האסמבלר המען של מקטע הנתונים נקבע לאפס ורק בזמן הטעינה לזיכרון הוא מקבל את הכתובת האמיתית של מקטע הנתונים . הוראה מס 11 . היא הוראת השמה המעתיקה כתובת זו מאוגר AX אל אוגר מקטע הנתונים . DS כתובת בסיס של מקטע הנתונים <—• mov ds , ax ; ds <— ax mov ax , @ DATA ; ax שתי ההוראות הללו כוללות הערות המופיעות אחרי התו >? , ' האמסבלר מתעלם מהן אולם הן תורמות להבנת התכנית ע"י אדם הקורא אותה . שורה מס . 12 היא הערה ; בשלוש השורות הבאות ( מס . 13 עד , ( 15 רשומות הוראות המשמשות לחיבור a + b ולהשמת התוצאה בזיכרון , בתא שכתובתו היא . sum mov ax , a ; ax <— a <—a + b mov sum , ax ; sum <— ax add ax , b ; ax שורה מס . 16 היא שוב הערה , ושתי ההוראות האחרונות , הרשומות בשורות מס 17 ו , 18- הן הוראות שחייבים לרשום בכל תכנית , כי הן מאפשרות יציאה מסודרת מהרצת התכנית והחזרת הבקרה למערכת ההפעלה . על נושא זה נרחיב בפרק . 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר