עמוד:125

הנה כמה דוגמאות לתרגום במעבד 8086 ההוראה mov ax , a מתורגמת להוראה בשפת מכונה שבה קוד הפעולה הוא Alh וההוראה mov ax , OFFh מתורגמת להוראה בשפת מכונה שבה קוד הפעולה הוא B 8 h באופן דומה , גם הוראת החיבור ADD וכל ההוראות בשפת אסמבלי שנציג בהמשך , מתארות משפחה של הוראות בשפת מכונה . למעבד 8086 יש אוצר פקודות ומבנה עשיר יותר מאשר למעבד הפשוט שהיצגנו ; לכל ? הוראה בשפה מוגדר תחביר ( syntax ) המתאר את צירוף האופרנדים המותר . לדוגמה ניתן לחבר תא בזיכרון עם אוגר , אולם לא ניתן לבצע פעולה בין שני אופרנדים שהם תאים בזיכרון . בשפת המכונה כל הנתונים מוצגים בשיטה הבינארית . בשפת אסמבלי , לעומת זאת , אפשר להציג נתונים בשיטה הבינארית , העשרונית או ההקסאדצימלית . נתונים אלה יתורגמו על-ידי האסמבלר לנתונים בינאריים , כלומר למספרים המיוצגים באמצעות הספרות 0 ו1- בלבד . להוראות בשפת אסמבלי יש מבנה אחיד : { Label : } Mnemonic { Operands } {; Comment } הפרמטרים בסוגריים מסולסלים הם אופציונאליים , דהיינו ! לא תמיד הם מופיעים . כפי שיוסבר בהמשך , האופרטור ( Mnemonic ) מופיע תמיד . המשמעות היא , שההוראה צריכה להכיל לפחות שדה אחד , אך לא יותר מארבעה שדות . בסעיף זה נתאר את השדות ותפקידיהם ח : השדה הראשון הוא תווית שאפשר להוסיף לחלק משורות התכנית . התווית מציינת את הכתובת הסמלית ( בזיכרון ) של ההוראה אליה מוצמדת התווית . לאחר התווית ובצמוד אליה , יש להוסיף את התו . [ 7 ] שימוש נפוץ בתווית , כפי שהדגמנו בפרק הראשון , הוא בהוראות קפיצה , ומימוש הוראות תנאי ולולאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר