עמוד:121

שאלה 4 . 8 א . חשבו את הכתובת הפיזית של תא שכתובתו היחסית היא A 9 h וכתובת הבסיס שלו היא . lOOOh ב . חשבו את הכתובת הפיזית של תא שכתובתו היחסית היא A 9 h וכתובת הבסיס שלו היא . 1200 h ג . האם שתי הכתובות היחסיות מצביעות על אותו תא בזיכרון ? ד . מתי אותה כתובת יחסית , השייכת לשני מקטעים שונים , תצביע על אותה כתובת פיזית בזיכרון ? עד כה תיארנו באופן כללי את השימוש במקטעים ואת אופן חישוב הכתובות > כעת נציג כיצד עיקרון המקטעים ממומש במעבד . 8086 המעבד 8086 מקצה לתכנית ארבעה מקטעים ( בגודל עד ( 64 KB י לכל אחד מהמקטעים יש שם וייעוד שונה ] מקטע הקוד - ( Code Segment ) בו נשמרת התכנית שיש להריץ . בדרך-כלל זהו אזור רציף של כתובות המכילות את הוראות התכנית בשפת מכונה r לאזור הזה המעבד פונה בשלב ההבאה של מחזור ההבאה-ביצוע , כדי לקרוא את ההוראה שצריך לבצע . מקטע הנתונים - ( Data Segment ) באזור הזה מאוחסנים המשתנים . המעבד פונה לאזור הזה בשלב הביצוע של מחזור ההבאה-ביצוע לצורך קריאה וכתיבה של נתונים שיש לעבד . מקטע המחסנית ( Stack Segment ) משמש לניהול פרוצדורות ( שגרות ) וכאמצעי זיכרון לאחסון נתונים . על השימוש במקטע המחסנית נרחיב בפרק . 7 המקטע הגוסף ( External Segment ) הוא מקטע נתונים נוסף , המשמש בדרך-כלל לאחסון של נתונים המשותפים לכמה משימות . כתובת הבסיס של כל מקטע , מאוחסנת באחד מארבעת אוגרי המקטעיס : . ES-1 CS , DS , SS איור 4 . 5 מציג דוגמה של חלוקת הזיכרון למקטעים ואת הקשר בינם ובין אוגרי המקטע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר