עמוד:118

הכתובת ) רק 2 = 65536 = 64 K בתים . כדי להתגבר על בעיה זו ולאפשר מיעון של כל IMB-n בזיכרון , מחלקים את מרחב הזיכרון של המעבד 8086 לכמה מקטעים . בהמשך נראה כיצד ממענים כתובת כלשהי בזיכרון . כל מקטע צריך להתחיל בכתובת פיזית שהיא כפולה של 16 בתים ; כתובת כזו נקראת פיסקה , ( paragraph ) כלומר , אפשר להתחיל מקטע מן הכתובת 16 x 0 שהיא הכתובת , OOOOOh או מן הכתובת 16 x 1 שהיא הכתובת , 0001 Oh או מן הכתובת 16 x 2 שהיא הכתובת , 0002011 וכך הלאה . שימו לב , שבכתובות אלה הספרה הפחות משמעותית היא תמיד . 0 לכתובת של תחילת מקטע קוראים גם כתובת הבסיס . שאלה 4 . 5 בזיכרון בגודל 1 MB א . רשמו את הכתובת הפיזית של מקטע המתחיל בכתובת . 16 x 10 ב . הפסקה האחרונה בזיכרון יכולה להיות בכתובת . 1 MB - 16 רשמו כתובת זו בשיטה ההקסדצימלית . נחשב את מספר הסיביות הדרושות כדי לציין כתובת של תא בתוך מקטע בגודל מרבי של . 64 K ניעזר בטבלה 4 . 2 שם נוכל לראות כי K = 2 לכן : 64 K = 64 x 2 = 2 x 2 = 2 = 2 10 6 10 6 + 10 16 כלומר , כדי לציין כתובת של תא במקטע מסוים , מספיקות 16 סיביות . לכתובת זו קוראים כתובת יחסית , ( Relative address ) מפני שהיא יחסית לכתובת ההתחלה של המקטע והיא מציינת את המרחק ממנה ( ולכן היא תמיד חיובית . ( לכתובת הזו יש שמות נוספים 1 כתובת אפקטיבית , ( Effective addres ) כתובת לוגית ( Logical address ) והיסט . ( Offset ) השם האחרון מצביע על כך שהכתובת מבטאת מרחק בבתים מתחילת המקטע . שאלה 4 . 6 רשמו , בשיטה הקסדצימלית , את הכתובת היחסית הראשונה ואת הכתובת היחסית האחרונה במקטע שגודלו . 64 K כדי לחשב כתובת פיזית , המעבד משתמש בכתובת היחסית של התא ובכתובת הבסיס של המקטע אליו משתייכת הכתובת היחסית שציינו . שיטה זו דומה לארגון מספרי טלפון המחולקים לאזורי חיוג . בכל אזור חיוג יש מספרי טלפון רבים , וכל אחד מהם הוא בן 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר