עמוד:115

4 . 3 ארגון הזיכרון במעבד 8086 4 . 3 . 1 הזיכרון הראשי יחידת הזיכרון של המחשב משמשת לאחסון נתונים ותכניות . חלק מן הנתונים מאוחסנים בה לפני ביצוע התכנית , חלקם - במהלכה , וחלקם נשמרים בזיכרון גם לאחר שביצוע התכנית הסתיים . המאפיינים העיקריים של תא בזיכרון , אליהם אנו מתייחסים בכתיבת תכנית בשפת אסמבלי , הם : גודלו של תא זיכרון וכתובתו . . 1 הגודל של תא זיכרון מגדיר את מספר הסיביות שמכיל תא אחד . במעבד 8086 גודלו של תא זיכרון הוא בית , ( byte ) כלומר 8 סיביות , ובו ניתן לאחסן בו 2 = 256 ערכים שונים . כדי לאחסן מספר גדול יותר של ערכים , ניתן להשתמש בכמה תאי זיכרון עוקבים על-פי הצורך . לדוגמה , כדי לאחסן 1000 ערכים שונים נשתמש בשני תאי זיכרון . . 2 הכתובת של תא בזיכרון משמשת לזיהוי של התא . כדי לזהות תא , צריך להגדיר כתובת ייחודית , הנקראת כתובת פיזית או כתובת מוחלטת . מספר הכתובות הפיזיות השונות שבהן ניתן להשתמש תלוי ברוחב אפיק הכתובות . במעבד 8086 רוחב אפיק הכתובות 20 הוא 20 סיביות , לכן אפשר לרשום 2 כתובות מוחלטות שונות שבעזרתן ניתן לפנות ל 1 , 048 , 576- תאים שונים , שגודל כל אחד מהם הוא בית . הכתובת הראשונה בזיכרון היא 00000000000000000000 והכתובת האחרונה בו היא . 11111111111111111111 2 כיוון שרישום כתובת בת 20 סיביות אינו נוח , משתמשים בדרך כלל בייצוג הקסדיצמאלי . בייצוג זה , הכתובת הפיזית הראשונה במפת הזיכרון היא ו 000001 והכתובת האחרונה היא . FFFFFh שאלה 4 . 1 א . חשבו כמה כתובות שונות אפשר לרשום במעבד פנטיום שרוחב אפיק הכתובות שלו הוא 32 סיביות . ב . רשמו , בשיטה ההקסדצימאלית , את הכתובת הפיזית של התא הראשון ואת הכתובת הפיזית של התא האחרון במעבד פנטיום שרוחב אפיק הכתובות שלו הוא 32 סיביות . כיום הזיכרונות מכילים מאות מיליארדי תאים ואף יותר ; כדי לציין את גודלם משתמשים במספר גדולים סטנדרטיים להגדרת גודל הזיכרון . גדלים אלה מתוארים בטבלה . 4 . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר