עמוד:112

לדוגמה , נתאר את השימוש באוגר AX באמצעות ההוראה MOV ( עליה נרחיב בהמשך ) המעתיקה את הנתון שבאופרנד המקור אל אופרנד היעד : העתקת המילה FFOOh לאוגר mov ax , OFFOOh AX העתקת הבית התחתון AL ( של האוגר ( AX לאוגר mov bl , al BL בסיום ערכם של האתרים AL-1 BL זהה , כלומר : . BL = AL = OOh שימו לב , אי-אפשר להשתמש באותה הוראה באופרנד אחד שהוא אוגר בגודל בית ובאופרנד אחר שהוא אוגר בגודל מילה . למשל ההוראה : mov bl , ax היא שגויה . קבוצת אוגרי ההצבעה ואוגרי האינדקס אוגרי ההצבעה ואוגרי האינדקס הם בגודל של מילה ולא ניתן לגשת בנפרד לבית העליון או לבית התחתון שלהם . האוגרים האלה מכילים כתובות והם משמשים כמצביעים לתא בזיכרון . בקבוצה זו יש חמישה אוגרים . ZP-7 SP , BP , SI , DI i איור 4 . 2 מבנה האוגר AX

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר