עמוד:111

קבוצת אוגרי הנתונים אוגרי הנתונים הם אוגרים למטרות כלליות , המשמשים כאופרנדים בהוראה ; מאחסנים בהם תוצאות ונתוני ביניים או כתובות של תאי זיכרון ( והתקני קלט / פלט . ( בקבוצה זו יש ארבעה אוגרים : . BX-7 CX , BX , AX חלק מן ההוראות בשפת אסמבלי יכולות להשתמש בכל אחד מהאוגרים לביצוע הפעולה . לדוגמה ; בהוראת חיבור האופרנדים אפשר לאחסן את המחובר ו / או את המחבר , בכל אחד מהאוגרים של קבוצה זו , ולרשום את ההוראה ADD AX , BX או . ADD CX , DX אך יש הוראות בשבילן דרוש אוגר מסוים לביצוע ההוראה , ולכן לאוגרים אלה מוצמד שם נוסף , המעיד על תפקידו המיוחד בהוראות אלה . האוגר , AX נקרא גם צובר , ( Accumulator ) ואוגר DX נקרא גס אוגר נתונים , ( Data register ) כאשר מבצעים הוראות קלט / פלט , שומרים באוגר AX את הנתון שנקלט או את הנתון שמוצג כפלט , ובאוגר DX שומרים את כתובת התקן הקלט / פלט . כאשר מבצעים הוראות הזזה או לולאה , משתמשים באוגר CX הנקרא מונה . ( Counter register ) האוגר BX שנקרא אוגר הבסיס , ( Base register ) משמש גם כמצביע בהוראות הכוללות פנייה לקבוצה של תאים בזיכרון ( מערך . ( כפי שציינו , כל האוגרים בקבוצה זו הם בגודל מילה 16 ) סיביות . ( אולם כפי שמראה איור , 4 . 2 אפשר להתייחס אל אוגר הנתונים כאל אוגר המכיל בתוכו שני אוגרים נפרדים , שכל אחד מהם בגודל של בית 8 ) סיביות . ( חלקו התחתון של האוגר ( סיביות 0 עד ( 7 משמש כאוגר אחד , המצוין באמצעות האות L ( קיצור של ; ( Low חלקו העליון של האוגר ( סיביות 8 עד ( 15 משמש כאוגר שני , המצוין באמצעות האות H ( קיצור של . ( High האותיות L ו £ [ - מחליפות את האות X באוגר השלם . כך אפשר , למשל , לאחסן באוגר AX מילה בת 16 סיביות ואחר כך להעתיק את הבית העליון של המילה לאוגר אחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר