עמוד:105

המספר השני הוא שלילי , ולכן נשתמש באלגוריתם להיפוך הסימן כשיטת המשלים לשתיים : -45 = 11010011 2 ביצוע החיבור 1001000 11100101 2 + 11010011 . הפעם לא התקבל נשא סופי והסיבית השמינית היא , 1 כלומר היא מציינת שהתוצאה שלילית ( זכרו , שאנו עובדים בשיטת המשלים לשתיים . ( כדי למצוא את המספר נשתמש שוב באלגוריתם להיפוך הסימן בשיטת המשלים לשתיים , ונקבל : 00011011 = -27 גם בחיבור מספרים מכוונים תיתכן גלישה , כלומר , תוצאת החיבור אינה ניתנת לייצוג ב8- סיביות . נציג שני מקרים בהם מתרחשת גלישה . כאשר סכום שני מספרים חיוביים התקבל כשלילי . לדוגמה : 53 + 120 = 173 אבל , בחישוב בינארי , כאשר המחוברים מיוצגים בשיטת המשלים לשתיים , חיברנו שני מספרים שסיבית הסימן שלהם היא , 0 וקיבלנו מספר שסיבית הסימן שלו היא 11 הייצוג של 53 הוא 00110101 2 הייצוג של 120 הוא 10101101 2 01111 000 2 התוצאה שהתקבלה היא שגויה ! בייצוג עשרוני המספר הוא .-83 כאשר הסכום של שני מספרים שליליים מתקבל כחיובי . לדוגמה : ( -64 ) + ( -80 ) = ( -144 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר