עמוד:104

דוגמה A v ( -B ) 3 . 2 כאשר התוצאה mar . נחבר 23 + ( -13 ) פתרון תחילה נמיר את הערך המוחלט של כל מספר לייצוג בינארי ונרשום אותו באמצעות 8 סיביות : 23 = 00010111 2 13 = 00001101 2 המספר 13 הוא שלילי , לכן נשתמש באלגוריתם להיפוך הסימן בשיטת המשלים לשתיים : -13 = 11110011 2 ביצוע החיבור נתעלם מהסיבית התשיעית שהתקבלה . סיבית זו נקראת נשא סופי ( end-carry ) והיא שקולה להוספת 100000000 לתוצאה , או , במילים אחרות , הוספת המספר אפס לתוצאה . סיבית הסימן היא הסיבית השמינית ; כיוון שערכה 0 היא מציינת שהמספר חיובי , כלומר התוצאה היא : 1010 = 10 דוגמה _____ 3 . 3 כאשר ;^ תוצאה היא שלילית נחבר 18 + ( -45 ) פתרון תחילה נמיר את הערך המוחלט של כל מספר לייצוג בינארי ונרשום אותו באמצעות סיביות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר