עמוד:100

שיטת המשלים לשתיים כאמור , אנו מחפשים ייצוג למספר שלילי שבו תוצאת החיבור של a + ( -a ) תהיה . 0 לדוגמה אנו מחפשים ייצוג שלילי למספר 3 המיוצג באמצעות 4 סיביות ; בדוגמה , זו אם נייצג ( -3 ) כ 1101 2 ונחבר אותו ל3- + 100111 , 111011 0000 נקבל 5 סיביות , אך מאחר והמספר מיוצג ב4- סיביות , אנו לא מתייחסים לסיבית החמישית ( שהיא . ( 1 דרך פשוטה יותר לבצע את החישוב היא לבצע את החישוב ,-a = 0 - a כאשר 0 מיוצג כ1- ז הסיביות הנמוכות של . 2 " בדוגמה שלנו אנו משתמשים בארבע הסיביות הנמוכות של 1 | 0000 | לייצוג 0 וכדי לחשב את ( -3 ) חשבנו את הייצוג הבינארי של 2 - 3 שהוא . 1101 2 נבדוק לדוגמה כיצד לייצג את המספר 3 ונחשב . 0-3 התוצאה שקבלנו היא המספר 1101 2 והלווה הוא : 1 1 ( לווה ) 2 _ 0000 100 1101- בתוצאה זו הסיבית החמישית המשמעותית ביותר היא הלווה , שממנו אנו מתעלמים . שיטת ייצוג זו נקראת שיטת המשלים לשתיים . ( two ' s complement ) טבלה 3 . 5 מציגה את המספרים בשיטת המשלים ל2- עבור 4 סיביות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר