עמוד:99

לדוגמה , נוסיף 1 לצירוף 1100 2 המסמל את המספר השלילי :-4 מתקבל הצירוף 1101 2 המסמל את אולם התוצאה הייתה צריכה להיות -4 + 1 = 3 נבצע בדיקה נוספת : נחבר למספר ( 0001 ) 1 את המספר ( 1001 ) 1 התוצאה המתקבלת היא 1010 ולא אפס ! בדיקת מספרים נוספים תביאנו למסקנה , שתוצאות רבות שגויות . שאלה 3 . 10 בדקו בטבלה 3 . 4 ורשמו מה תוצאת החיבור של , a + ( -a ) כאשר a מייצג ספרה בין 0 ל . 7- אם נשתמש בשיטה זו לסימון מספרים , נצטרך לבדוק , לפני כל חישוב , את סימנם של המספרים ובהתאם להחליט אם יש לבצע חיבור או חיסור . בדיקות אלה מאריכות את זמן החישוב , ומאחר שהפעולות חיבור וחיסור הן פעולות בסיסיות במחשב , נרצה להשתמש בפתרון יעיל יותר . כדי ליעל את ביצוע הפעולות חיבור וחיסור , משתמשים בשני המקרים בפעולת חיבור ! אבל כאשר יש לחסר מספר , נשתמש בחיבור של המספר הנגדי לו . אם נרצה , למשל , לחסר מספר חיובי , נשתמש בנגדי לו , שהוא מספר שלילי , בצורה זו b ) מייצג כאן מספר חיובי !( ( a-b = a + ( -b כלומר , תחילה מייצגים את המספר הנגדי ל-ל , 1 שהוא מספר שלילי , ואז מבצעים פעולת חיבור פשוטה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר