עמוד:98

שאלה 3 . 9 רשמו את תחום המספרים החיוביים ואת תחוס המספרים השליליים שניתן להציג במילה . מכאן , שכדי לבנות את הייצוג הבינארי של המספרים השלמים , החיוביים והשליליים , שערכם המוחלט בין 0 ל , 7- נזדקק ל4- סיביות : שלוש עבור אחסון ערכם המוחלט של המספרים וסיבית נוספת ( הרביעית ) שהיא הסיבית השמאלית ביותר - עבור הסימן . כלומר לייצוג תחום המספרים בין 7 ל7- נזדקק ל4- סיביות . בטבלה 3 . 4 רשומים 15 מספרים בינאריים , חיוביים ושליליים , שנבנו בשיטה שתיארנו . בין שני מספרים , הרשומים באותה שורה בטבלה , קיים הבדל רק בסיבית הסימן . שאר הסיביות , המייצגות את הערך המוחלט של המספרים , זהות . כפי שניתן לראות בטבלה , לספרה 0 יש שני ייצוגים י 1000 ו . 0000- על בעיה זו ניתן להתגבר בצורה פשוטה ( ולהחליט למשל שאפס ייוצג כ , ( 0000- אולם ביצוע פעולות חישוב ( כמו חיבור ) נעשה מסורבל ולא יעיל בייצוג זה . נדגים טענה זו בעזרת כמה דוגמאות . טבלה 3 . 4 ייצוג מספרים בשיטת הגודל והסימן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר