עמוד:96

א . נבודד מהמחולק ( משמאל לימין ) קבוצה קטנה ביותר של ספרות בינאריות המייצגות מספר בינארי גדול או שווה למחלק ( במקרה הנ"ל . ( 11 < 100 נרשום 1 בתוצאה בספרה המשמעותית ביותר ( שימו לב , שזה פשוט יותר מחילוק בשיטה העשרונית . ( ב . נכפול את המחלק ב1- ( שוב - פשוט יותר מאשר בשיטה העשרונית ) ונחסר את התוצאה מהקבוצה שבודדנו ( בדוגמה לעיל . ( 100 - 11 = 1 ג . לתוצאה המתקבלת מהחיסור נוסיף מימין את הסיבית הסמוכה , מימין לקבוצה שבודדנו ( במקרה שלנו , מאחר ש , 11 > 10- הורדנו שתי סיביות ואז : 11 < 100 ובתוצאה נרשום 0 בספרה השנייה . ( ד . נחלק את המספר המתקבל במחלק , ונמשיך את התהליך עד שהמחולק יתאפס . הערות א . גם בחילוק בינארי יכול להיווצר מצב שבו תוצאת החיסור האחרון אינה אפס . במקרה כזה נקבל מנה ושארית , לדוגמה מתוצאת החלוקה קיבלנו את המנה 1001 ואת השארית . 1 ב . אילו היה עלינו לחלק מספר מעורב ( שלם ושבר ) במספר מעורב , היינו מזיזים את הנקודה גם במחלק וגם במחולק , עד קבלת מספר שלם במחלק , ואז מבצעים את החישוב ( פעולת הרחבה דומה לזו שאנו מבצעים בשיטה העשרונית . ( ג . גם בחילוק , ניתן להתייחס למקרה שבו המחולק הוא חזקה של הבסיס . במקרה כזה החלוקה תתבצע על-ידי-הזזה ימינה ומיקום הנקודה העשרונית בתוצאת החילוק בהתאם לגודל החזקה . לדוגמה , נחלק מספר ב- : 10 = 1000 10011010 : 1000 = 10011 . 01 2 100110100000 : 1000 = 100110100 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר