עמוד:95

שאלה 3 . 6 בצעו פעולת כפל בין המספרים הבינאריים : 111 1 ו- 10111 ואחסנו את התוצאה בתא זיכרון מטיפוס בית . רשמו מהו המספר שמאוחסן בתא הזיכרון י הסבירו את מדוע התקבל ערך זה . חילוק בינארי החילוק ( כמו כל שאר הפעולות האריתמטיות , ( בכל שיטות הספירה , מתבצע בדומה לשיטת החילוק העשרוני , לדוגמה . לוח החילוק הבינארי כולל שתי אפשרויות בלבד re 11- כדי לבצע פעולת חילוק אנו נעזרים בפעולת חיסור , בדומה לשימוש בפעולת החיבור בזמן ביצוע כפל . דוגמה 3 . 1 נחשב את המנה של . 100001 : 11 השלבים שנבצע בפעולת החילוק הם ( בהנחה שהמחולק גדול מהמחלק ) 1 . בלוח החילוק הבינארי לא כללנו את המנות — ; - כי החילוק ב0- אינו מוגדר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר