עמוד:91

ג . בשלב האחרון נפחית את ספרת המאות של המחסר מספרת המאות של המחוסר , כלומר : 8 4 2 45 " 2 12 9 2-2 = 0 כעת נשתמש בתהליך זה לחיסור מספרים בינאריים , אך תחילה נציג את לוח החיסור הבינארי ( טבלה . ( 3 . 2 המספרים הרשומים בעמודה הראשונה משמאל ( עמודה ( a הם המחוסרים , ואלה הרשומים בעמודה השנייה משמאל ( עמודה ( b הם המחסרים . העמודה השלישית משמאל מכילה את ההפרש , כלומר - תוצאת החיסור , והעמודה הימנית ביותר מכילה את הלווה . כאשר המחסר גדול מהמחוסר , נעזרים בלווה - כמו בשיטה העשרונית . גם כאן הלווה הוא מספר שגודלו שווה לבסיס הספירה , ומוסיפים אותו לספרת המחוסר כדי שנוכל לבצע את החיסור . השימוש בלווה מחייב להקטין ב1- את הספרה הסמוכה משמאל למחוסר , שממנה נלקח הלווה . שימו לב : תוצאת החיסור 0 - 1 אינה חיובית . 2 2 כאשר צריכים לחשב את 0 - \ כשלב בחיסור שני מספרים רב-ספרתיים , מבצעים 2 2 למעשה את הפעולה . 10 — 1 לדוגמה 2 2 טבלה 3 . 2 לוח החיסור הבינארי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר