עמוד:87

הסיביות שצריכים לחבר רשומות בשני הטורים השמאליים של טבלה ; 3 . 1 ספרת הסכום , כלומר הספרה הפחות משמעותית של הסכום , רשומה בטור השלישי וה ^ א רשום בטור הימני של טבלה זו . לפי כללי האריתמטיקה הרגילה , מופיע הנשא כאשר תוצאת החיבור שווה לבסיס או גדולה ממנו ( הבסיס 2 במקרה שלנו ) והוא מתחבר לספרות הסמוכות משמאל . נדגים את תהליך החיבור של שני מספרים , תחילה ללא הסבר מפורט . החיבור מבוסס על לוח החיבור שבטבלה . 3 . 1 נבצע את החיבור בהתאם ללוח החיבור ו נכתוב את ספרת הסכום מתחת לקו ואת הנשא נכתוב מעל לטור הסמוך , משמאל . נסו לבצע את החיבור . האם ברור לכם כיצד הגענו לתוצאה ? אם הדרך לא ברורה לכם , קראו את ההסבר לחיבור הבא ואחר חזרו וחשבו את התרגיל הזה . נחבר את המספרים 10101 + 11001 = נרשום את פעולת החיבור בשיטה הבינארית , ומימין לה נרשום את החיבור של אותם מספרים כשהם מיוצגים בשיטה העשרונית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר