עמוד:85

3 . 1 חיבור וחיסור מספרים בינאריים בלתי מכוונים חיבור בינארי תהליך החיבור של מספרים מתבצע בצורה דומה בשיטות ספירה מיקומיות שונות . כדי להציג את התהליך , נדגים את פעולת החיבור של שני מספרים עשרוניים , לחיבור שני מספרים אלה מבצעים את הפעולות הבאות 1 א . 14 9 + 5 = 14 גדול מהבסיס , ( 10 ) לכן מפחיתים את הבסיס , ( 14 - 10 = 4 ) כותבים את התוצאה , ( 4 ) ומוסיפים יחידה , ( 1 ) שהיא ה ? שא , ( carry ) לסיכום שתי הספרות הבאות . ב . 5 + 4 + 1 = 10 י— מועברת מחיבור שתי הספרות הקודמות ( 9 + 5 ) 10 שווה לבסיס , ( 10 ) לכן מפחיתים את הבסיס , ( 10 10 = 0 ) כותבים את התוצאה , ( 0 ) ומוסיפים נשא שהוא 1 לסיכום שתי הספרות הבאות . פרק 3 פעולות אריתמטיות על ייצוג בינארי במחשב בפרק זה נסביר כיצד מייצגים מספרים בינאריים שלמים מכוונים ( כלומר ; בעלי סימן , ( ונסביר כיצד מתבצעות ארבע הפעולות האריתמטיות : חיבור , חיסור , כפל וחילוק עם מספרים בינאריים . מידע זה יאפשר לנו לעקוב אחר ביצוע התכנית , לבדוק את התוצאות שמתקבלות מביצוע החישובים , ובמידת הצורך יאפשר לנו גס לאתר שגיאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר