עמוד:83

נספח ייצוג כללי של מספרים בשיטה מיקומית השונה מ10- והמרתם לשיטה העשרונית בנספח זה מוצגת שיטה כללית להמרה משיטת ספירה אחת לשיטת ספירה אחרת . אפשר לתאר מספרים בשיטה ספירה מיקומית , שהבסיס שלה שונה מ . 10- את המספר N שהוא מספר בעל n ספרות , המתואר בשיטת ספירה שבסיסה b ( שלם , חיובי , גדול מ , ( 1- ניתן לרשום כסכום של מכפלות בצורה הזו : b 2 i 0 h K = ( a -l a" - a n-1 -a a a ) + a _ b" - + a _ b" -3 + ... + a b + a , b' + a b o ^ = a b" כדי לכתוב מספר לפי בסיס b אנו זקוקים b- > סימנים המתארים ספרות . לדוגמה , כדי לרשום מספר לפי בסיס 6 אנו זקוקים ל6- ספרות ! 01 2 3 4 5 חישוב הסכום של מספר המיוצג כסכום מכפלות , מאפשר להמיר כל מספר בשיטת ספירה מיקומית לשיטה העשרונית . נציג כמה דוגמאות ו 421 5 = 4 x 52 + 2 x 5 ' + 1 x 5 « = 111 10 או 111 ( ללא ציון הבסיס . ( 10 16 A 1 F = Ax 16 + 1 x 16 " + Fx 16 ° = 2591 2 101 101 = 1 x 2 + 0 x 2 + 1 x 2 + 1 x 2 + 0 x 2 + 1 x 2 ° = 45 8 3246 1 = 3 x 8 + 2 x 8 + 4 x 8 + 6 x 8 > + lx 8 ° = 13617 כדי לחשב את הערך העשרוני של , A 1 F נמיר כל ספרה הקסדצימלית ( המיוצגת כאות ) 16 לערך העשרוני שהיא מייצגת , וכך חישבנו : = 10 x 16 + 1 x 16 + 15 x 16 ° = 2591 16 A 1 F = Ax 16 + Ix 16 > + Fx 16 ° =

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר