עמוד:80

ד . מילה מרובעת ( Quad Word w Quadruple Words ) מילה מרובעת מכילה 4 מילים שהם 64 סיביות . ניתן להתייחס למילה מרובעת כאל יחידת זיכרון המכילה שתי מילים כפולות , כאשר הסיביות שמיקומן 0 עד 31 מייצגות את המילה הכפולה הנמוכה והסיביות שמיקומן מ31- עד 63 מייצגות את המילה הכפולה העליונה . יחידת אחסון כזו קיימת במעבדיס מתקדמים מהדורות האחרונים . שאלה 2 . 29 א . חשבו את המספר הבינארי השלם הגדול ביותר שניתן לרשום במילה כפולה . ב . רשמו ערך זה בשיטה העשרונית ובשיטה הקסדצימלית . שאלה 2 . 30 חשבו כמה בתים מכילה מילה כפולה וכמה בתים מכילה מילה מרובעת ? טבלה 2 . 8 מסכמת את מספר הסיביות והערכים שאפשר לרשום ביחידות אחסון במחשב . בטבלה אפשר לראות כי יש קשר בין הגדלים בית , מילה , מילה גפולה ומילה מרובעת מספר הסיביות בכל יחידה הוא כפולה ב2- של הגודל הקטן ממנו . טבלה 2 . 8 יחידות מידע במחשב איור 2 . 6 מילה מרובעת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר