עמוד:78

בית אחד מאפשר להציג את כל המספרים הבינאריים השלמים ( ללא סימן ) בתחום שבין 00000000 2 לבין . 11111111 בגודל זה משתמשים גם כדי לאחסן את טיפוס הנתונים char המכיל תו המיוצג בקוד . ASCII אם נמיר ערכים אלה לשיטה העשרונית , נקבל את כל המספרים מ0- עד , 255 בהתאמה . מספר המספרים שאפשר להציג באמצעות בית אחד הוא : 2 = 256 מבחינה היסטורית , היחידה "בית" נקבעה כ8- סיביות , מאחר שכפי שכבר אמרנו , כדי לייצג את כל אותיות הא"ב האנגלי וסימנים נוספים נדרשות 7 סיביות , ולכך נוספה עוד סיבית אחת ששימשה לגילוי של שגיאות - נושא שלא נדון בספר זה . שאלה 2 . 26 רשמו את תחום הערכים שניתן לייצג בבית אחד בשיטה האוקטלית ובשיטה ההקסדצימלית . הבית הוא גודל נפוץ מאוד , ולכן נוהגים לציין את גודל הזיכרון באמצעות מספר הבתים שהוא מכיל , וגם את קצב העברת הנתונים ברשת תקשורת מציינים באמצעות מספר הבתים שמועברים בשנייה ממחשב למחשב , אם כי כאשר מתייחסים לקו הפיסי ממש בו מועברים האותות , מציינים את הקצב במספר הסיביות לשנייה , ולא במספר הבתים לשנייה . ב . המילה ( word ) המילה היא יחידת זיכרון המכילה 16 סיביות . מספר המספרים השלמים ללא סימן שניתן לייצג במילה הוא הערך העשרוני הנמוך ביותר הוא 0 והערך העשרוני הגבוה ביותר הוא . 65 , 535 איור 2 . 4 מילה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר